Μικροσκόπια

Μικροσκόπια

Εισχωρήστε στη μικροδομή κάθε αντικειμένου, τοποθετώντας το κάτω από τον φακό ενός μικροσκοπίου.